Vårt hovedfokus er korrekt skadeoppgjør innen kort tid.

Ta kontakt med oss, enten via link til skademelding eller hvis det haster, tlf: +47 23 27 24 00 vakt tlt 24 t.
Vi tar kontakt etter kort tid. Gir bistand til takst, skadebegrensing, skadeårsak og regress.

Skademelding


  Hva skjer nå?

  Dersom du ønsker å melde en skade, ber vi deg om å benytte vårt skjema eller kontakte oss direkte. 

  Ønsker du å klage på noe;
  Finansklagenemda:
  E-post: 
  [email protected] 

  Skademailboks: 
  [email protected]

  Kontaktinformasjon:

  Kontaktinformasjon til skadeavdelingen
  Telefon:
  +47 23 27 24 00
  E-post:
  [email protected]

  For marineskader:

  Telefon: +47 92 80 86 85
  E-post: 
  [email protected]

  For transportskader:
  Telefon: 
  +47 90 53 42 08
  E-post: 
  [email protected]

  W. R. Berkley Corporation ble grunnlagt i 1967 av nåværende styreformann William R. Berkley. I dag er vi til stede i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og Asia, og har flere enn 6 000 ansatte over hele verden.

  Kontakt oss

  Telefon: +47 23 27 24 00
  E-post: [email protected]