Vår håndtering av personopplysninger 

Vi bryr oss om personvernet ditt. Denne informasjonen avklarer hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om deg, så vel som andre forhold som gjelder personvernet ditt.

• Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
• Hur vi använder informationen som vi samlar in
• Hur länge vi lagrar information om dig
• Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

For å bekrefte identiteten din og kunne bekrefte din person- og kontaktinformasjon.For å administrere forsikringen din hos oss, f.eks. tegne forsikring, gjøre opp skader, administrere betalinger, distribuere informasjon eller kommunisere med deg.For å utvikle, forbedre og endre våre produkter, tjenester og funksjoner, og drive markedsføring.For å analysere og administrere våre tjenester og for vår interne virksomhet, f.eks. dataanalyse, feilsøking, testing og for statistiske formål.For å overholde gjeldende lov.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Navn, fødselsdato, personnummer, faktura- og bostedsadresse, e-postadresse, telefonnummer osv. Bosituasjon, sivil- og familiestatus, helseinformasjon (hvis helseerklæring er gitt).

Informasjon om forsikringene du har eller har hatt hos oss, informasjon knyttet til rapporterte forsikringssaker og skadeoppgjør, osv.

Bankkontonummer, fakturainformasjon osv. 

Annen viktig informasjon relatert til forsikringen din, som registreringsnummer på bil, type bolig, boareal med mer.

IP-adresser

Fra hvilke kilder samler vi inn personopplysninger om deg? 

Vi samler hovedsakelig inn opplysninger direkte fra deg. Vi kan også komme til å samle inn personopplysninger om deg fra tredjeparter. Opplysningene vi samler inn fra tredjeparter, er de følgende:

• Adresseinformasjon fra offentlige registre, for å sikre at vi har riktig adresseinformasjon for deg

• Informasjon fra opplysningsselskaper

• Informasjon om kjøretøy fra veitrafikkregisteret

• Informasjon om eiendommer fra eiendomsregister osv.

• Informasjon gitt av en grupperepresentant (hvis du er en del av en gruppe og gruppens representant har tegnet forsikring hos oss)

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Opplysningene om deg lagres i forskjellig tid avhengig av hva de skal brukes til, eller om det finnes lover som krever at vi lagrer bestemte opplysninger i en viss periode. Vi må lagre personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å kunne vise at vi har en avtale med deg. Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig eller som kreves for å oppfylle formålet de ble samlet inn for.

Hvordan håndterer vi personnummer?

Vi bruker bare personnummeret ditt når det er berettiget og nødvendig for sikker identifikasjon, eller hvis det er noen annen særskilt grunn. Vi prøver alltid å minimere bruken av personnummeret ditt og bruker i stedet for eksempel fødselsdato eller kundenummer hvis det er tilstrekkelig.

Hvordan beskyttes personopplysninger om deg?

Vi bruker IT-systemer for å verne om personopplysningers konfidensialitet, integritet og tilgang. Vi har spesielle sikkerhetstiltak som beskytter personopplysninger om deg mot ulovlig eller uautorisert behandling, for eksempel ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade. Vi jobber også basert på et prinsipp om at bare de som faktisk trenger å behandle personopplysninger om deg for å oppfylle relevante formål, har tilgang til dem.

Hvem kan vi dele personopplysninger om deg med?

Vi overfører personopplysninger til andre parter bare når det finnes et rettslig grunnlag for slik overføring, for eksempel hvis du har gitt samtykke til det. 

Vi deler personopplysninger om deg med følgende kategorier av mottakere:

Selskapet innen samme konsern som W.R. Berkley Insurance AG
Vi kan komme til å dele personopplysninger om deg med andre selskaper innenfor samme konsern som vi tilhører.

Forsikringsmeglere 
Personopplysninger deles i den grad det følger av forsikringsformidlers oppdrag fra deg, hvis det er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å iverksette tiltak før en forsikring tegnes.

Grupperepresentant 
Ved gruppeforsikring kan personopplysninger deles i samsvar med gruppeforsikringsavtalen.

Entreprenører i forbindelse med reparasjon og skadeinspeksjon 
For eksempel verksteder, håndverkere og inspektører.

Andre forsikringsselskaper  
Personopplysninger kan deles med andre forsikringsselskaper når det er nødvendig for regress- og gjenforsikringsformål.

Myndigheter og nemnder 
Vi deler personopplysninger med myndigheter og nemnder når vi plikter å gjøre det, eller for å ivareta våre interesser.

Andre eksterne parter
Andre eksterne parter, for eksempel registeret over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS).

Andre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører 
Vi kan komme til å dele personopplysninger om deg for å kunne tilby deg ytterligere tjenester eller for eksempel hvis vi engasjerer en advokat for å ivareta våre interesser.

Hvordan deles personopplysninger utenfor EØS-området?

Vi behandler hovedsakelig personopplysninger innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), men på grunn av globaliseringen og den teknologiske utviklingen kan vi i begrenset grad overføre til eller tillate tilgang til opplysninger fra utenfor EØS. Hvis dette skjer, sørger vi for at personopplysninger om deg beskyttes på en passende måte og behandles i samsvar med disse personvernreglene. Beskyttelsen inkluderer, men er ikke begrenset til, hensiktsmessige kontraktsbestemmelser, som standard kontraktsbestemmelser godkjent av EU-kommisjonen, og andre hensiktsmessige garantier. Vi kan også komme til å gjøre konsekvensanalyser for å sikre at sikkerheten er godt ivaretatt.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene vi samler inn om deg?

Behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysninger om deg er W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial av W. R. Berkley Europe A.G (org.nr. 516410-2070). Det betyr at det er vår plikt å sørge for at all håndtering skjer på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Dine rettigheter 

Hvis du vil ha informasjon, har du rett til å motta en kopi av personopplysningene vi har om deg. Ved å kontakte oss har du også rett til å motta ytterligere informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles.

Vær oppmerksom på at vi vil bekrefte identiteten din før vi gir ut informasjon.
Vi ønsker å sikre at personopplysningene vi har om deg, er korrekte og oppdatert. Hvis noen opplysninger vi har er feil, kan du be om at de korrigeres. Du har også rett til å be om at personopplysninger om deg slettes hvis det ikke finnes noe juridisk grunnlag for vår behandling, men vi gjør oppmerksom på at visse opplysninger kan være unntatt fra din rett til sletting i henhold til gjeldende lov. 

Du har også rett til, under visse betingelser, når som helst å be om at behandlingen av personopplysninger om deg begrenses, samt å nekte at personopplysninger om deg behandles. Du kan også under visse betingelser be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. På forespørsel fra deg kan en kopi av personopplysningene du har gitt oss, overføres av oss direkte til deg eller til et annet selskap hvis det er teknisk mulig. Du har også rett til å kontakte oss med en innsigelse og få behandlingen av personopplysninger om deg vurdert. 
Du kan også kontakte oss hvis du har klager med hensyn til hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysninger om deg. 
Vi forsøker å løse eventuelle klager, men hvis du er misfornøyd med svaret vårt, kan du kontakte den lokale tilsynsmyndigheten med klagen din.

Kontakt oss

Adresse:
W. R. BERKLEY
Dataskyddsombudet
Birger Jarlsgatan 22, 4 tr 
114 34 Stockholm, Sverige 

W. R. Berkley Corporation ble grunnlagt i 1967 av nåværende styreformann William R. Berkley. I dag er vi til stede i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og Asia, og har flere enn 6 000 ansatte over hele verden.

Kontakt oss

Telefon: +47 23 27 24 00
E-post: [email protected]