Affinity – lojalitet, forbund og foreninger

Affinity omfatter alle tjenester og produkter som tilbys i tillegg til en bedrifts- eller organisasjons etablerte forsikringsprogram.

For en bedrift kan det være et forsikringsprodukt som forsterker kundeopplevelsen av bedriftens produkter eller merkevare. Et eksempel kan være en ulykkesforsikring inkludert i et medlemskap hos et treningssenter, eller en «brilleforsikring» for en optiker.

For en organisasjon eller et forbund kan det være en skreddersydd forsikring som støtter opp under organisasjonens verdier og som tilbys som en medlemsfordel. Et eksempel her kan være en «innboforsikring» tilpasset profilen på medlemsmassen eller en ansvarsforsikring for praktiserende medlemmer i en fagorganisasjon.

Felles for både bedrifter og organisasjoner er at Affinityløsninger kan representere en stor strategisk verdi, samt et betydelig potensiale for merinntekter.

Strategisk verktøy

Forsikring er forbundet med trygghet, tillit og forutsigbarhet. Dette er verdier som ved hjelp av skreddersøm kan overføres og styrke bla.:

  • en bedrifts merkevare eller produkter
  • en organisasjons verdisett eller medlemstilbud

Økt konkurranse fra eksisterende og nye aktører er en utfordring for både bedifter og organisasjoner. Som et resultat av dette blir det stadig viktigere å kunne differensiere seg for å skape konkurransefortrinn utover produkt – eller tjenesteforbedringer. Dagens forbruker blir stadig mer sammensatt og individualisert og skreddersøm av løsninger som imøtekommer kundens/medlemmets totale behov blir derfor et viktig konkurranseparameter.

Potensial for økt bunnlinje

I tillegg til den strategiske verdien vil et affinitetsprodukt kunne representere et betydelig potensial for økt inntjening gjennom mersalg på eksisterende produkter. For organisasjoner med pressede marginer og store volum vil dette kunne gi store utslag.

Hvordan kan Berkley Nordic bistå?

Hva slags strategi man velger, og hvordan man ønsker å utnytte de muligheter som finnes må ha utgangspunkt i den organisasjonen/bedriften det gjelder.

Det er bedriften/organisasjonen som kjenner sine kunder/medlemmer best og som vet hvilke fellestrekk medlems- eller kundemassen har når det gjelder:

  • Verdier
  • Kjøpsatferd
  • Utfordringer i arbeidssituasjon
  • Utfordringer i livsfase
  • Privatøkonomiske utfordringer
  • ETC

Sammen med oppdragsgiver vil vi imidlertid være med på å definere hvilke drivere som bør være retningsgivende for produktene som skal tilbys. Enten de skal selges separat eller som en del av et annet produkt. Et fellestrekk er imidlertid viktig uavhengig av valgt løsning:

«Produktene som skal tilbys må av mottaker oppfattes som en naturlig forlengelse av verdigrunnlaget eller kjerneproduktet til oppdragsgiver»

Berkley Nordic besitter betydelig kompetanse og erfaring innen produkt- og forretningsutvikling, strategi og markedsføring. I tillegg har vi bred og inngående kompetanse om mulighetene som finnes innen forsikring.